Bemutatkozás

Bemutatkozás

   A Generáció Program alapvető célkitűzése olyan szellemi, lelki értékek átadása a fiataloknak, amely használható eszközrendszerként hozzájárul a sikeres életvezetéshez, a valódi felnőtté váláshoz.

     A szervezet további feladatként tűzte ki maga elé , hogy mind a tanfolyamain résztvevők, mind a csapataiban tevékenykedő munkatársak, életük minden területén megtalálják méltó céljaikhoz vezető útjukat, legyen az akár erkölcsi, vagy anyagi természetű.

    Ennek érdekében a Generáció Program olyan oktatási és üzleti koncepciót dolgozott ki, melynek következtében munkatársai arra az erkölcsi és anyagi rangra emelkedhetnek, amely megilleti őket kitartó, felelősségteljes és elkötelezett munkájukért, valamint az oktatásban olyan kiegyensúlyozó szerepet vállal, ami segíti az önkormányzatok, intézményvezetők, pedagógusok és szülők fejlesztő munkáját.

A Generáció Program csapatának tagjai meggyőződéssel  vallják, hogy az általuk átadott tudásanyag az emberi élet minőségének javításához, a méltó célok és ideálok eléréséhez, a rejtett tartalékok kibontakoztatásához elengedhetetlen segítséget nyújtanak. 

A jövő társadalmának  struktúraváltásra, gondolkodásának megváltoztatására van szüksége. A Generáció Program ebben igyekszik pozitív módon közrehatni, hiszen a mai tizenévesek közül kerülnek ki a jövő politikusai, döntéshozói, közéleti személyiségei, médiacsillagai, művészei, stb. Amennyiben ők értékes és értelmes emberi életet élnek, úgy szebbé, jobbá teszik szűkebb és tágabb környezetüket is, az életet gazdagító tevékenységeik által.

www.generacioprogram.com

Használható tudásanyag

A Generáció Program olyan ismeretanyag átadására vállalkozik, amelyet sem az iskolában, sem a szülői környezetben nem kaptunk meg, bár minden ember elméjében fontos helye lenne. Oktatási anyagunk tantárgy független, alapvető célunk az „Élet Iskolájának” megalapítása. Az emberiség 4000 éves történelme során felhalmozódott tudásanyagról van szó, amely az elmúlt 50 évben rendkívül hatékonyan kapott összefoglalást olyan könyvekben, melyek az egyén képességeinek kibontakoztatását helyezik az előtérbe.

www.generacioprogram.com

Oktatási attitűd

   A Generáció Program szelíd pedagógiai eszközöket alkalmaz a tudásanyag átadása során a közép,-és általános iskolások körében. A legnagyobb feladatot az jelenti számunkra, hogy a tudásanyagot konvertálni tudjuk, közel hozzuk a fiatalokhoz olyan módszereket használva, amelyeknek köszönhetően befogadó nyitottsággal találkozhatunk.

   Módszertanunk nélkülözi az „ex catedra” oktatást, megítélésünk szerint a diákság elméje bezáródik az ilyen szituációkban, azonnal felmérve, hogy rá nem kíváncsi senki, mindazonáltal rengeteg olyan adatot próbálnak az agyába tömni adott idő alatt, amire viszont ő nem kíváncsi.             

www.generacioprogram.com